Zespół pielęgniarski

Opieka długoterminowa bazuje na wiedzy dyplomowanej pielęgniarki, z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinach opieki długoterminowej, pielęgniarstwa dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa środowiskowego, pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Dla kogo?

Domową opieką długoterminową objęte są osoby zakwalifikowane przez lekarza
i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie skierowania i skali Barthel.
Kwalifikowane deficyty zdrowotne:

  • przewlekłe choroby w postaci wielochorobowości
  • niepełnosprawność fizyczna i umysłowa
  • brak samodzielności w samoopiece i w samopielęgnacji
  • choroby nowotworowe i psychiczne w stanie przewlekłym bez oznak zaostrzenia choroby

Opinie

Dane personalne osób udzielających opinii nie mogą być ujawnione ze względu na obowiązujący stan prawny.

Zgłoszenie osoby chorej

W celu zgłoszenia osoby chorej do objęcia pielęgniarską opieką domową długoterminową należy dostarczyć poniższy komplet dokumentów. Objęcie opieką zgłoszonej osoby następuje gdy dokumenty spełniają wymagania NFZ, a podmiot leczniczy posiada wolne miejsca.

Dokumenty

Wypełniony przez lekarza i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego komplet dokumentów.

Skierowanie

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką domową długoterminową.

Ocena wg skali Barthel

Karta oceny chorego na podstawie skali Barthel.

Upoważnienie

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej OPD

Wniosek

Wniosek o dokumentację medyczną

deco

Nasze wartości

Doświadczenie

Cierpliwość i sposób przekazywania wiedzy to nasze wyróżniki. Praktyka i doświadczenie pozwalają lepiej rozumieć stan zdrowotny i przyjąć odpowiednią perspektywę widzenia problemu pacjenta.

Zespół i atmosfera

Każdy z członków zespołu wnosi do niego unikalną wartość. Zarażamy pozytywnym podejściem, które daje wiarę w działania naszym pacjentom i klientom.

Partnerstwo

Partnerstwo i współpraca generują wysoką jakość wykonywanych działań na każdym etapie realizacji świadczeń zdrowotnych.

Eksperci

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

    Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy.
    Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji Akceptuję