Zespół pielęgniarski

Opieka długoterminowa bazuje na wiedzy dyplomowanej pielęgniarki, z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinach opieki długoterminowej, pielęgniarstwa dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa środowiskowego, pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Dla kogo?

Domową opieką długoterminową objęte są osoby zakwalifikowane przez lekarza
i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie skierowania i skali Barthel.
Kwalifikowane deficyty zdrowotne:

  • przewlekłe choroby w postaci wielochorobowości
  • niepełnosprawność fizyczna i umysłowa
  • brak samodzielności w samoopiece i w samopielęgnacji
  • choroby nowotworowe i psychiczne w stanie przewlekłym bez oznak zaostrzenia choroby

Opinie

Dane personalne osób udzielających opinii nie mogą być ujawnione ze względu na obowiązujący stan prawny.

Zgłoszenie osoby chorej

W celu zgłoszenia osoby chorej do objęcia pielęgniarską opieką domową długoterminową należy dostarczyć poniższy komplet dokumentów. Objęcie opieką zgłoszonej osoby następuje gdy dokumenty spełniają wymagania NFZ, a podmiot leczniczy posiada wolne miejsca.

Dokumenty

Wypełniony przez lekarza i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego komplet dokumentów.

Skierowanie

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką domową długoterminową.

Ocena wg skali Barthel

Karta oceny chorego na podstawie skali Barthel.
deco

Nasze wartości

Doświadczenie

Cierpliwość i sposób przekazywania wiedzy to nasze wyróżniki. Praktyka i doświadczenie pozwalają lepiej rozumieć stan zdrowotny i przyjąć odpowiednią perspektywę widzenia problemu pacjenta.

Zespół i atmosfera

Każdy z członków zespołu wnosi do niego unikalną wartość. Zarażamy pozytywnym podejściem, które daje wiarę w działania naszym pacjentom i klientom.

Partnerstwo

Partnerstwo i współpraca generują wysoką jakość wykonywanych działań na każdym etapie realizacji świadczeń zdrowotnych.

Eksperci

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas