RODO

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów i klientów
Firmy STASIAK medical team II Elżbieta Stasiak

 

  1. Drogi Pacjencie oraz Kliencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma STASIAK medical team II Elżbieta Stasiak z siedzibą główną w Lublinie przy ul. Jana Sawy 9 lok 1 kod pocztowy 20-632 Lublin, telefon 81 528 09 25, reprezentowaną przez Prezesa Firmy STASIAK medical team II Elżbieta Stasiak.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych przez Firmę STASIAK medical team II Elżbieta Stasiak jest udzielanie i zarządzanie udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz refundacja wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, przy zapewnieniu bezpieczeństwa, w którym dane te są przetwarzane. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
  9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Wydanie I Lublin, dnia 14.05.2018 rok

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy.
Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji Akceptuję